Studia II stopnia stacjonarne

Podwójny dyplom z Design graphique multimédia, École supérieure d’art des Pyrénées — Pau Tarbes prowadzony według zasady Art&Design, pozwalającej na dowolne kształtowanie programu studiów. Zajęcia podczas wymiany studenckiej odbywają się w języku angielskim i nie jest konieczna znajomość języka francuskiego.

 

 

To studia prowadzone razem ze szkołą École Supérieure d’art des Pyrénées w Pau (Francja) www.esapyrenees.fr, kończące się uzyskaniem DWÓCH DYPLOMÓW polskiego i francuskiego!

Są to studia II stopnia, magisterskie, prowadzone w formule studiów Art&Design. Można zatem dowolnie kształtować przebieg swojego kształcenia na studiach zarówno w kierunku projektowania 2D, 3D jak i dyscyplin artystycznych.

Ważnym atutem tego kierunku jest wyjazd na semestr na studia do szkoły partnerskej we Francji finansowany z funduszu Unii Europejskiej – Erasmus +.

Celem specjalności jest wykształcenie absolwentów potrafiących czynnie działać w sektorze projektowania lub chcących kontynuować naukę na studiach 2-go stopnia o profilu artystycznym o profilu projektowo-multimedialnym. Wspólny plan studiów oraz podwójny dyplom są dla studentów okazją do pogłębienia wiedzy i korzystania z doświadczeń polskiej i francuskiej uczelni.

Studenci rekrutowani na tą specjalność i deklarują udział w wymianie Erasmus+ (wyjazd na drugim semestrze studiów) oraz wspólnych studiach. Planowany limit osób biorących udział w studiach na tej specjalności to 12 osób.

W drugim semestrze I roku studenci polscy wyjeżdżają do Francji, a studenci francuscy przyjeżdżają do Polski w ramach programu Erasmus +. Planowane jest również wymiana wykładowców oraz wykorzystanie e-learningu i kursów zdalnych.

Wspólny plan studiów umożliwia studiowanie dziedzin, które nie są reprezentowane lub są realizowane odmiennie na macierzystej uczelni:

– w Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego goście z Francji mają możliwość uczestniczenia w zajęciach gdzie zapoznają się z: grafiką warsztatową, ilustracją, animacją i fotografią analogową czy teorią grafiki;

– w École supérieure d’art des Pyrénées polscy studenci zapoznają się z nie wykładanymi w Krakowie: technologiami narracji internetowych, konstruowaniem maszyn interaktywnych lub inaczej pojmowanymi: rejestracją i przetwarzaniem dźwięku i wideo, multimediami czy typografią.

Ostatni rok studiów studenci odbywają na uczelniach macierzystych pod okiem promotorów poświęcając czas pracy nad projektem indywidualnym. W tym czasie optymalizują wiedzę techniczną i pogłębiają metody pracy specyficzne dla dziedziny twórczości. W tym czasie student buduje swój własny obszar badawczy wspierając się na modelach artystycznych i kulturowych, które odnoszą się do jego projektu. Każdy student będzie prowadzony przez jednego z wykładowców z dziedziny teorii a także designu lub sztuk pięknych. Student, współpracując z promotorem będzie  konstruować i finalizować projekt końcowy – dyplom. Studia skutkują uzyskaniem dwóch dyplomów uczelni, w których odbywali studia.